LENS EN PENSEEL

Een zoektocht naar licht en kleur

Hasseltse verenigingen tonen beeldende kunst

van 5 tot en met 20 augustus 2015
dinsdag tot en met zondag van 16 tot 22 uur

Toegang gratis

 

 

 

Deelnemers

Negen Hasseltse kunstkringen, de stedelijke socioculturele raad en de dienst cultuur slaan opnieuw de handen in mekaar voor een unieke expo: Lens en penseel. Deze samenwerking is inmiddels aan haar 15de editie toe en toont een selectie van recent werk van amateurkunstenaars

Acade-Art, Kunstgroep Sakoura, Luminé Image-Art, Foto Total, Kunstpunt Caré, Fotokunstkring Carpe Diem, Focus de Posthoorn, Video Limburg en Film Collectief Curieus Hasselt.

Sfeer beelden

75-Tentoonstelling Lens&Penseel Ccha_AAM_2341

Gegevens

Kunstzaal Onder de Toren
Thonissenlaan 15, 3500 Hasselt

Naast het artistieke werk, is er ook ruimte voor ontmoeting en dialoog tussen kunstenaars en bezoekers. Voor kunstliefhebbers is dit immers de ideale gelegenheid om kennis te maken met het artistiek talent van Hasselaren, terwijl het voor de kunstenaars zelf een moment is om naar buiten te treden met hun werk.

ACADE – VRIENDEN VAN DE ACADEMIE VAN HASSELT

Acade ‘Vrienden van de Academie’ werd opgericht in 1977 door afgestudeerden van de stedelijke academie van Hasselt.

De vereniging heeft als doel het organiseren en stimuleren van artistieke activiteiten voor de afgestudeerden van Academies voor Schone Kunsten en van andere kunstrichtingen of –opleidingen. De vereniging organiseert wekelijks atelieractiviteiten (modeltekenen, schilderen, aquarel, etsen). Verder komen aan bod: kunstuitstappen en tekenen in de natuur.

Jaarlijks worden groepstentoonstellingen georganiseerd.

FILM COLLECTIEF CURIEUS HASSELT

Een tweetal jaren geleden hadden Willy van Puyenbroek, Hector Poel en Ludo Motmans het idee om een film collectief op te richten. Zeer snel werd het drietal aangevuld met nieuwe leden zodanig dat wij vandaag met een tiental mensen werken aan documentaires en kortfilms.

Elke tweede en vierde maandag van de maand komen we samen in een zaaltje te Kuringen: De Voorzorg, Joris van Oostenrijkstraat 47. De vergaderingen zijn bedoeld om praktische afspraken te maken, om gemaakte beelden kritisch te bekijken, technieken aan te leren enz…

Op dit ogenblik werken we aan een kortfilm die eind van het jaar klaar zou moeten zijn. Verder ligt ook een documentaire over Miel Cools op de montagetafel. Deze projecten worden in groepsverband gemaakt. Individueel maakt ieder lid ook eigen producties.

Onlangs haalde de club ook tweemaal goud op het jaarlijks filmgala van de Limburgse Videofilmers. Deze prestatie leverde ook de speculaas van de stad Hasselt op. Een prestatie waar we terecht fier op zijn.

FOCUS DE POSTHOORN

Op 27 augustus 1972 werd onze fotoclub officieel opgericht vanuit de Vriendenkring van de Post.

Vandaag zijn we een groepje enthousiaste personen die op regelmatige tijdstippen met fotografie, in al zijn vormen, bezig zijn.
Zoals in alle fotoclubs, heeft ook bij ons de digitale fotografie een belangrijke plaats ingenomen. Er gaat dan ook geen vergadering voorbij of de recentste digitale belevenissen worden er besproken.

Als lid van het Verbond der Limburgse Fotoclubs (VLF) en de socioculturele raad van de stad Hasselt, houden we onze leden op de hoogte van de activiteiten.

Bij Focus de Posthoorn gaan familiale vriendschap en fotografie hand in hand.

FOTO TOTAL

De naam “Foto Total” duidt op de diversiteit van fotografische invalshoeken: kleur of zwart-wit, klassiek of experimenteel, ingetogen of flashy … Alles kan en is evenwaardig. Precies die verscheidenheid maakt het zo boeiend.

Bovendien kan iedereen wat leren van elkaar, want hoe verschillend de stijlen ook zijn, blijven aandachtspunten zoals waarneming, compositie of vormgeving steeds relevant.

Bij Foto Total is overigens niet alleen het fotograferen belangrijk. Even essentieel is de vriendschapsfactor in de groep. Naar believen kan je Foto Total een groep van ‘fotograferende vrienden’ of van ‘bevriende fotografen’ noemen.

FOTOKUNSTKRING CARPE DIEM

Fotokunstkring Carpe Diem is een vereniging van onafhankelijke amateurfotografen.

Samen nemen we deel aan een tentoonstelling of bezoeken we een fototentoonstelling.

Waar zwart-wit fotografie bij ons hoog aangeschreven stond, wordt er nu ook de mogelijkheid geboden om kleurenfotografie te beoefenen.

Als vereniging zijn we lid van de socioculturele raad van de Stad Hasselt.

Wenst u meer inlichtingen over de werking van onze vereniging dan kunt u altijd terecht bij Achille Zwerts.

Film Collectief Curieus Hasselt

Film Collectief Curieus Hasselt is een filmclub voor videoamateurs in groot Hasselt. Wij ondersteunen elkaar bij het maken en monteren van familie-, vrienden- en vakantiefilmpjes. Ook maken we regelmatig kortfilmpjes al dan niet voor wedstrijden.

Onze club is aangesloten bij de Limburgse Videofilmers en het Centrum voor Beeldexpressie. Iedereen met een passie voor video is welkom in onze club.

KUNSTKRING SAKOURA

Inmiddels is het ruim 50 jaar geleden dat Kunstkring Sakoura werd opgericht. De kleine kunstkring werd al vlug lid van de Koninklijke Limburgse Federatie van Beeldende Kunsten.

Sakoura, Japans voor kersenbloesem, heeft in zijn ongeschreven statuten vastgelegd dat het aantal werkende leden nimmer het magische getal 10 mag overschrijden. Waarom? De maandelijkse samenkomst vindt ten huize van een der leden plaats zodat de andere leden telkens de visu kunnen vaststellen wat er op de ezel staat, wat er net uit de oven gekomen is of waarmee de ander doende is. En tegelijkertijd wordt de band tussen de kunstenaars, ieder op zijn eigen wijze eigenzinnig zoals het hoort, onderling groter. In de voorbije 5 decennia stelde Sakoura als groep talloze malen in binnen- en buitenland tentoon.

En ook nu nog, geachte bezoeker, wil Sakoura jullie verbazen en met elke tentoonstelling weer nieuwe verrassingen bieden. Acryl, aquarel, glasfusie, keramiek en olieverf; ze komen allemaal, op hoog artistiek niveau, aan bod.

We danken u alvast voor de aandacht die u aan Sakoura schenkt en hopen u in de toekomst op een andere Sakoura-activiteit te mogen begroeten. Wenst u een persoonlijke invitatie voor onze volgende groepstentoonstelling, zend dan een elektronische boodschap en… heb een wijle geduld. Geniet inmiddels van het aanbod.

KUNSTPUNT CARÉ

Kunstpunt CARÉ geeft plastische kunstenaars – die naast een esthetische ook een ethische boodschap uitdragen – de kans hun werk tentoon te stellen in de uitgesproken vrije omgeving die het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum is.

Het resultaat van hun inspanningen is een reeks kunst-tentoonstellingen waarin zowel de leden, gevestigde waarden, als onbekend talent zich kunnen voorstellen aan een ruim publiek.
Sommige leden hadden reeds een solotentoonstelling. Maar ook als er een gastkunstenaar exposeert, stellen de leden afwisselend hun kunsten voor. Want naast het organisatorische, blijft ook het artistiek creatieve een kernzaak van deze kunstkring!

En dit jaar viert Kunstpunt CARÉ haar 10-jarig bestaan! Er komt een overzichtstentoonstelling van de werken van de kunstenaars die in die jaren een expositie hadden in het Centrum, aangekondigd op de feestelijke affiche die het gebouw zal sieren. Daarnaast worden een honderdtal canvasdoekjes (30×30) door vrijwillige deelnemers beschilderd en voor het goede doel van John Joris (voor de behoeftige kinderen van Myanmar) geveild. Tussen 4 september en 18 oktober 2015 vinden er ook workshops, lezingen en gastexposities op diverse locaties plaats, waarop eenieder hartelijk welkom is!

LUMINÉ IMAGE-ART

De leden van Luminé Image-Art bewegen zich in het ruime vlak van de beeldcultuur met als vertrekpunt digitale fotografie.

De werktuigen die de softwareprogramma’s aanreiken, worden als penselen gebruikt om de objectieve werkelijkheid van een foto creatief om te buigen naar een persoonlijke emotionele benadering van het onderwerp of zijn de instrumenten om van een foto een totaal nieuw beeld te creëren.

VIDEO LIMBURG

De leden zijn amateur cineasten die films maken van hun reizen, van hun familiefeesten of van speciale gebeurtenissen. Ook werken de leden regelmatig samen om een speelfilm te maken.

Tijdens de clubvergaderingen komen onderwerpen als goede opnames maken en monteren met aangepaste muziek zeker ter sprake. Leden en gastsprekers gaan dieper in op de verschillende aspecten van het videofilmen en beantwoorden de gestelde vragen. Ook de meer technische thema’s van film- en montageapparatuur, van computer en montageprogramma’s komen regelmatig aan bod. Een belangrijk aspect hierin is de onderlinge technische hulp die de leden mekaar bieden.

In de rubriek ‘Eigen werk’ stellen leden hun zelfgemaakte videofilms voor. Uit de bespreking van de sterke en zwakke punten van de film leren ze hoe ze een beter resultaat kunnen bekomen.
En uiteindelijk kunnen ze hun kennis demonstreren op het jaarlijks ‘Clubfestival’ waar een jury de beste werken bekroont.

Voor meer informatie kan u steeds beroep doen op een bestuurslid of kan u ter kennismaking vrijblijvend een clubvergadering bijwonen.

Deze 15de editie wordt feestelijk afgesloten met een finissage op zondag 30 augustus van 17 tot 20 uur met optredens van het accordeontrio Guido Tournelle, het duo Dana en Tim en Sax for You

Lens en Penseel

Contact informatie

14 + 4 =

Kunstzaal Onder de Toren
Thonissenlaan 15 3500 Hasselt

tel. +32(0)11/239555

van 5 tot en met 20 augustus 2017
dinsdag tot en met zondag van 16 tot 22 uur
Maandag gesloten